Author Archive:

СНЯГ

Снегът е бялата одежда на природата. Той обгръща всичко с еднаква ласка, без да се интересува дали това, което завива е добро или лошо, красиво или грозно. Всичко потъва в снега през зимата, дори звуците. Когато си сред снежните поля не чуваш нищо друго освен вятъра и мислите си. Всеки вик, всяка страст, всяка лоша…

Read More →

КУЛАТА

Кулите винаги са сред първите неща, които привличат погледа на човек, попаднал на ново място. Като каменни баскетболисти, те стърчат с няколко глави над околните и няма как да останат незабелязани. Много често старите кули имат шапки – кубета, конусовидни, пирамидални покривчета, с които старите майстори са искали да ги предпазят. Та нали кулата не…

Read More →

Back to Top