От Кулата

Indygogo_afish

Режисьор: Емил Йорданов

Сценография и кукли: Ирина Василева

Музика: Христо Намлиев

Участват: Силвия Тенева, Георги Тенев

Анотация

„ От Кулата” е куклена комедия представяща титаничния сблъсък
на модерния човек с природата. Спектакълът е изграден от чет ири
миниатюри, като историите им не са свързани помежду си, но са
обединени смислово от идеята за опазване н а природата. Наивния и
жизнерадостен език на кукления театър, дава възможност на публиката
да се забавлява с перипетиите на героите, но в същото време ѝ помага
да се замисли върху посочените проблеми.
„От Кулата” е спектакъл предназначен за цялото семейство. В него
зрителите ще могат да видят различни системи кукли – главички,
естрадни кукли, марионетки – което прави представлението по-пъстро и
атрактивно.

Технически параметри на спектакъла

Времетраенето на спектакъла е 45 минути. Три от миниатюрите са
разказани без думи, а четвъртата освен на български се играе на
английски или немски. „От Кулата” е подходящ за деца над три години,
както и за семейна аудитория. Поради естеството на темите застъпени в
постановката, спектакъла или отделни миниатюри от него, може да бъде
включен в програмата на различни форуми, фестивали и образователни
инициативи, свързани с опазването на околната среда.
Максималния брой зрители, пред които спектакъла може да бъде
изигран без да загуби от въздействието си, е 250 човека. Тази бройка е
ориентировъчна и може да варира в зависимост от типа публика, възраст
на аудиторията и т.н.
Игралното поле, необходимо за разгръщане на декора на
спектакъла е с размери 4х4 метра. Полето трябва да е равно, или ако
това е невъзможно, с минимален наклон. За по-добра видимост е
предимство ако представлението се играе на подиум или място
позволяващо амфитеатрално разположение на публиката.
Според условията „От Кулата” може да се играе както на открити
пространства, така и на закрити. Спектакъла е създаден за да бъде игран
в неформална среда, но опита показва, че не губи от очарованието си и
когато се играе в традиционна театрална зала.

Озвучителната техника на спектакъла работи на 12 и 220V. При
представления на открито, техниката се захранва от батерии и не
изисква допълнително електрическо захранване. При представление на
закрито техниката може да работи на стандартно електрическо
захранване или на батерии.
Спектакълът има поставено художествено осветление, което може
да се реализира само при представления на сцена, разполагаща с
осветително оборудване. Засега екипа на „Малка Театрална Компания” не
разполага с мобилна осветителна техника за представления в
неформални условия.
Построяването на декора на спектакъла отнема 40 минути.
Настройването на прожекторите и проиграването на осветителните
картини отнема още 70 минути (ако е предвидено представлението да се
играе на сцена оборудвана с осветителна техника). Разглабянето на
декора отнема 25-30 минути.
Екипа на спектакъла включва двама актьори и един озвучител. Ако
е налично сценично осветително оборудване, което ще се използва за
представлението, към екипа се присъединява и един осветител.

Back to Top