Островът на съкровищата – герои

Към страницата на героя

 

Към страницата на героя Дългия Джон Силвър

 

Капитан Александър Смолет

 

Израел Хендс

 

Дейвид Ливси

 

Джоб Андерсън

 

Back to Top