Crazy journey into the world of art

Crazy journey in the world of art

Обучение, в което децата научават основни похвати от театъра и киното и ги прилагат на практика. Снимат кратки филми, разиграват театрални етюди, изработват и анимират театрални кукли.

Преподаваме по съвременна методика, използваме много визуални материали, специализирани мобилни приложения, таблети и смартфони.

  • Продължителност: 25 учебни часа.
  • Подходящо за деца от 3 и 4 клас.
  • Участват всички ученици от един клас.

 

 

 

Crazy journey in the world of artКак се роди идеята за обучението

Актрисата Десислава Йорданова и режисьорът Емил Йорданов решават да запознаят децата от класа на сина си със света на изкуството. Ето какво разказва Десислава:

„Започнахме с любимото ни – театъра. Направихме виртуална разходка през различни епохи – от Древна Гърция, Италия, Англия, Русия до наши дни, за да видим как се е развивало това изкуство. След това разказахме за различните видове театър – драматичен, куклен, танцов, пантомима и др. Продължихме с кукления театър и различните системи кукли. Искахме децата не само да научат нещо ново, но и да се потопят и съпреживеят нашата емоция, затова ги оставихме да поработят с различни видове кукли. Беше повече от прекрасно… толкова забавление, възхищение, усмивки и грейнали щастливи детски очи…

Това е нашата награда и удовлетворение!

Благодаря на децата и училищното ръководство за възможността да работим заедно!

Участия

  • ✔ ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово (2016 – 2017)
  • ✔ ОУ „Ран Босилек“ – Габрово (2017 – 2019)

За какви събития е подходящо „Щуропътешествие в света на театъра и киното“

  • ✔ за часовете по изкуства, часовете на класния и извънкласни занимания в държавни, частни и общински училища
  • ✔ съпътстваща фестивална програма
  • ✔ летни лагери.
  • ✔ летни образователни и творчески инициативи

Образователната програма „Щуропътешествие в света на театъра и киното“ може да се проведе самостоятелно или да се съчетае със спектакли. Ако имате нужда от силен афиш, с който да привлечете и очаровате младата публика – свържете се с нас.

[supsystic-gallery id=13 position=center]

Hello,

We are happy to share with you our new initiative “The crazy journey into the world of art.” The creation of this educational program arose spontaneously from the desire of Desislava Yordanova and Emil Yordanov to immerse the children from second grade where study and their biggest son in the art world.

That’s what tells itself Desi:

We started with our favorite – the theater. We did a virtual tour through various eras – from ancient Greece, Italy, England, Russia until today to see how it has evolved this art. Then we spoke about the different types of theater – drama, puppetry, dance, mime and more. We continued with puppet theater and different systems of puppets. We wanted the children to not only learn something new, but to indulge and experience the our emotion, so we left them to work with different types of puppets. It was more than wonderful … so fun, admiration, smiles and glowing happy children’s eyes …
This is our reward and satisfaction!

Thanks the children and the school management for the opportunity to work together!
Photos of the process can be found in the album below.

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”Щуро пътешествие в света на изкуството”]

Back to Top