Работилница за творческо пробуждане

„Животът е театър!”

FacebookPost_1200x900px_04AprВ “Малка Театрална Компания” винаги сме вярвали, че всеки човек носи искрата на творчеството в себе си. За съжаление в забързаното ежедневие често забравяме за твореца в себе си и оставяме рутината да ни води. Ето защо създадохме нашата “Работилница за творческо пробуждане”. Нейната основна цел е преоткриването ни като творящи същества и повишаването на творческите ни способности. Това ще спомогне да разгърнем своята креативност в личен и професионален план, което освен търсения резултат би ни донесло вълнението на изследователя, радостта на откривателя и докосване до красивото.

“Работилницата” е насочена към всички, които: искат да действат по-креативно в ежедневието и работата си; имат нужда да усетят радостта от творческия процес; искат да открият скрити заложби в себе си; търсят нови творчески провокации.

Програмата на „Работилницата” е изградена на база личния ни опит и търсения в света на театъра. Тя комбинира техники, упражнения и похвати насочени към активиране на различните участници в творческия процес: въображение, сетивно възприятие, аналитичност, интуиция, емоционална нагласа, концентрация. Съдържанието на програмата бе съобразено с три важни за нас принципа на работа:

  • – Близо до природата – Учим и се вдъхновяваме от най-великия творец. Ето защо по време на “Работилницата” работим сред природата;
  • – Работа в малка група – Обичаме колективната работа и отборния дух. За да се извлече максимума от курса обаче, ограничихме участниците между 10 и 15 души;
  • – Индивидуален фокус – Всеки човек е различна вселена, затова се погрижихме да има достатъчно време за индивидуална работа на водещите с участниците.

Модули

Програмата на “Работилницата” включва два тематични модула, всеки с продължителност от три дни.

  • “Въображението – ключ към творчеството” – насочен към отключване на въображението и канализиране на съзидателните му сили.
  • “Реалността като отправна точка за творчество” – ще помогне на участниците да открият как реалното и ежедневното може да се превърне в творческа провокация.

Модулите не представляват различни нива и могат да бъдат посещавани отделно и в произволен ред.

Дати

17 – 19 юни 2016г – “Въображението – ключ към творчеството”

Водещи на модула ще бъдат Емил Йорданов и Васил Спасов.

Подробности за програмата и водещите може да откриете по-долу.

01. The_Boxman

 

А ето как би изглеждала нашата презентация, ако добавим щипка въображение и една супена лъжица творчество:

 

Това не беше точно кръстопът. Беше по-скоро нещо, пръкнало се от сблъсъка между амбицията на павирания път да облече асфалтов костюм и вътрешния му повик да последва прашната си пътечеста природа. Така или иначе, някой се бе по-грижил да сложи табели. Пътешественикът се спря пред табелите. Едната сочеше надясно, към широкия асфалтов път, който бавно се спускаше към равнината. На нея пишеше „Спокойно и безопасно придвижване. Приятен път!”. На другата табела имаше странен надпис, който гласеше: Тръгни – за да стигнеш! Търси – за да намериш! Твори – за да отключиш светлината!
Пътешественикът погледна към прашната пътека, тръгваща от нея. Тя подскачаше нагоре по скалите, прецопваше малък поток и охладена от него се гмурваше в гората. Не е трудно да избереш – мислеше пътешественикът – след толкова километри зад гърба си отлично знам цената на спокойствието и приятният път. Той поспря за малко. Пое дълбоко въздух. Прескочи потока и влезе в гората.

Скоро стигна до малка полянка, където навита на кравай, пътечката бе полегнала да си почине на сянка. Край нея имаше странна постройка. Пътешественикът се приближи до нея, за да я разгледа. Със сигурност звучи налудничаво, но той беше готов да се закълне, че постройката ту беше пред него, ту изчезваше и хем беше схлупена барака, хем висока бяла кула. Само надписа над вратата не се променяше и гласеше – Работилница за творческо пробуждане.

– Добре дошъл, пътниче! – изрече глас някъде под табелата. Пътешественикът сведе поглед и видя образа на човек, който трепкаше като постройката и изглеждаше ту твърде нисък, ту много висок. От цялото това трептене, Пътешественикът започна да хваща морска болест.

– Добър ден! – поздрави той. – Кой сте вие?
– Аз съм Пробуждач, работя тук. – затрептя гордо човешкия образ.
– И какво точно пробуждаш? – попита Пътешественика.
– Това, което ще ти помогне да откриваш и създаваш чудеса. Интересуваш ли се? – отговори Пробуждача и трептенето му стана някак по-въпросително.
– Звучи интересно – отвърна Пътешественика. – Какво трябва да направя?
– Остави тук сивата шапка на ежедневието и сандалите на притеснението и заповядай в нашата работилница.
Пътешественикът остави ненужните неща и прекрачи прага. Изведнъж картината спря да трепти. Всъщност сякаш целият свят удари спирачки. Пред него се ширеше красива долина, заслушана в тихия ромон на реката и окъпана от светлината на залязващото слънце. Пътешественикът бе видял много красиви места, но никое не можеше да сравни с това тук.

– Не е лошо, а? – попита Пробуждача. – Аз си го измислих. Сигурен съм, че скоро и ти ще можеш да го правиш. Дори по-добре от това.
– Но как… – недоумяваше Пътешественика.
– Със силата на въображението – отвърна Пробуждача. – То е най-важния ключ към творчеството. – Той погледна към реката сякаш търсеше нещо. – Хайде, чака ни работа. Ще ти покажа как да съживяваш думите, как да изпяваш чувствата, как да откриваш образи в стихиите…, а и там долу вече ни чакат.
– Нима има и други? – Попита Пътешественика.
– Нали не мислиш, че само ти избра прашната пътечка? – усмихна се Пробуждача.
Пътешественика поклати глава с усмивка и двамата тръгнаха надолу по хълма.

03. HeartВодещи на модула:

Емил Йорданов – режисьор, актьор, преподавател. Завършва специалността „Режисура за
куклен театър” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2009г. Режисьор на свободна практика до
2014г. По-важните му спектакли от този период са – “Любопитният Фридрих” (ДКТ Варна);
“Малката Баба Яга” и “Меко казано” (ДКТ Враца). От 2013г. е управител и режисьор в Малка
Театрална Компания, с която реализира спектакъла “От Кулата”. В периода 2008-2010г. е гост-
преподавател в НАТФИЗ, в специалността “Режисура за куклен театър”. Има седемгодишен
опит, като театрален педагог в детски и юношески театрални трупи. Автор и водещ на програ-
мата на “Работилница за творческо пробуждане”, както и на свободно избираемия модул за
ученици – “Творчески игри”. Автор на драматизации, приказки, стихове.

Васил Спасов – завършва „Актьорство за куклен театър” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през
2008г. Играе 3 години като гост-актьор в Младежки театър „Николай Бинев“ и 5 години в об-
разователен театър „Забавна наука“, 2 години преподава актьорско майсторство на тийней-
джъри. През 2015 завърша магистратура „Режисура в сценичните изкуства” отново в НАТФИЗ.
Има реализирани 2 спектакъла като режисьор – „Стари времена“ и „Големият Bullshit”. Ак-
тьор, режисьор и обучител в театър „Цвете“ – НПО, което се занимава с изкуството като соци-
ална дейност, най-често чрез форум театрални представления. Водещ на креативни тиймбил-
динги за Catalyst България. Част от трупата на Playback театър „Тук и сега“.

 

Програма на „Въображението, ключ към творчеството”:

Петък 17.06.2016г.

17:00-19:30 Пристигане и настаняване на участниците
20:00-22:00 Работна вечеря на групата. Детайлно представяне на програмата на модула.
Уточняване на търсенията и очакванията на участниците

Събота 18.06.2016г.

07:30-08:30 Закуска
08:30-09:00 Уточняване и въведение в заданията за деня
09:00-11:00 Песен – групово упражнение за изостряне на сетивното възприятие и изгражда-
не на емоционална нагласа
12:00-13:30 Обяд
13:30-18:00 Приказка – самостоятелно задание. Всеки един от участниците ще премине през
различните етапи на подготовка и представяне на сценичен разказ, базиран на приказен
текст. Индивидуална работа на участниците с водещите
18:30-20:00 Вечеря
20:00-22:00 Огън – групово упражнение за подобряване на концентрацията и въображението

Неделя 19.06.2016г.

07:30-08:30 Закуска
08:30-09:00 Уточняване и въведение в заданията за деня
09:00-11:00 Приказка (заключителна индивидуална работа)
11:00-12:00 Приказка (представяне на резултатите от работата пред групата)
12:00-13:30 Обяд
13:30-16:00 Приказка (представяне на резултатите от работата пред групата)
16:00-16:30 Обратна връзка (индивидуални разговори на обучаващите с участниците) – по избор

Място на провеждане

За първия модул на „Работилницата”, избрахме едно от най-красивите кътчета в Западни Родопи – района на яз. Батак. Заданията от програмата ще се провеждат във вековните горинаоколо, а участниците ще бъдат настанени в туристическия комплекс „Елхови лес” – състоящ се от пет еднофамилни къщи разположени в тишината и прохладата на елховата гора.
За повече информация: http://www.batak-bg.com/ELHOVI-LES/index.htm

Цени

За ранни записвания до 05.06.2016г. – 175лв.
За записвания след 06.06.2016г. – 195лв.

Цената включва: участие в работилницата, две нощувки, храна (2 закуски, 2 обяда, 2 вечери – домашно приготвени традиционни български ястия).
Цената НЕ включва: транспорт до и от к.к. Цигов чарк.

04. The_Thinkman

За повече информация и записвания:
Емил Йорданов: 0887 660 769
office@smalltheatrecompany.com

Back to Top